soli

Makbula Sabanadzovic's picture

Koliko ce se grama soli dobiti reakcijom 0.04 mola kalcijum hidroksida sa 200 cm^3 rastvora fosfatne kisleine kolicinske koncentracije 0.2 mol/dm^3?

Rjesenje 5.44 g

milicaradenkovic's picture

Ca(OH)2+H3PO4------------------>CaHPO4+2H2O

n(H3PO4)=c*V=0.2*0.2=0.04 mol

n(Ca(OH)2)=0.04 mol

m(soli)=n(soli)*Mr

n(soli)=n(H3PO4)=0.04 mol

m(soli)=0.04*136=5.44 g