naelektrisanje N u

JOVAN's picture

poz,treba mi pomoc oko naelektrisanja azota u amonijum nitratu

naelektrisanje je -3 ,al nikako da shvatim sto uvek kad krenem da izracunam dobijem +5 vezano je za ovu reakciju

4Zn +10 HNO3-----------> 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Marija 96's picture

NH4 + je uvijek +1 naelektrisan,u njemu je N -3,A H +1

A u NO3, je N +5 , a kiseonik -2

N-3H+14N+5O3-2

 

 

Marija 96's picture

N-3H4+1N+5O3-2

i zbir oksidacionih brojeva je nula,tako da je tačno.

-3 +4+5-6=0

JOVAN's picture

hvala :)