titracija

milicaradenkovic's picture

Nakon uklanjanja preostalog belanceta iz ljuske jajeta ljuska je osusena i izmerena masa je iznosila 5.613 g Nakon usitnjavanja ljuska je rastvorena u 25 ml HCl koncentracije 6 mol/l. Nakon cedjenja dobijen bistar filtrat je prenesen u normalan sud zapremine 250 ml koji je zatim dopunjem do crte. U erlenmajer je odmerena proba zapremine 10 ml . Posle podesavanja pH na 10 proba je titrovana standardnim rastvorom EDTA koncentracije 0.04988 mol/l pri cemu je do tacke ekvivalencije potroseno 44.11 ml. Odrediti sadrzaj kalcijuma u ispitivanom materijalu kao % CaCO3? Ako moze neko samo da napise konacan rezultat bila bih mu zahvalna.

Pop.'s picture

Ja dobijam 35,63 mas%
Msm da te je nesto iznervirao ovaj zadatak :) HCl se inace dodaje u visku koliko ja znam, pa msm da ga ne treba uzimati u obzir, vec samo EDTA. A i dato je da ide do tacke ekvivalencije pa bi trebalo da je br molova EDTA koji se utrosi, da je jednak br molova Ca2+ jona koji se titrisu...

Pop.'s picture

To bar ja msm :/

milicaradenkovic's picture

I ja dobijam 35.6%  ali me je zbumilo sto bi u ljusci jajeta teorijski trebalo biti 95% CaCO3.Jedino ako se zanemari HCl dobija se toliko CaCO3. U svakom slucaju ti hvala na odgovoru.