Sagorevanje butana

Mika Oficijalni Profil's picture

Potpunim sagorevanjem odredjene mase butana dobija se ukupno 133 grama proizvoda. Odnos broja molova kiseonika utrosenih za ovu oksidaciju i ukupne mase proizvoda je 0,0244. Odredi masu butana koji je sagoreo. 

 

Resenje treba da bude 29g butana, ako moze neko da uradi molim vas.

Alexstrasuz's picture

2C4H10+13O2->8CO2+10H2O

n(O2)/m(proizvoda)=0.0244

n(O2)=3.2452

n(C4H10)=2*3.2452/13

n(butana)=0.4993

m(butana)=28,9=29g