Alkoholi

ananj's picture

Izracunaj masu Na-fenolata,ako je masa fenola 4,7g,a V(NaOH)=13dm3 i gustina(NaOH)= 27.Zastupljenost Na-fenolata u NaOH je 36%.

milicaradenkovic's picture

C6H5OH+NaOH-------------->C6H5ONa+H2O

n(C6H5OH)=m/Mr=4.7/94=0.05 mol

ms(NaOH)=mr*w=ro*V*w

ms(NaOH)=27*13*0.36=126.36 g

n(NaOH)=ms(NaOH)/Mr=126.36/40=3.159 mol u visku je baza pa su molovi 

n(C6H5ONa)=n(C6H5OH)=0.05 mol

m(C6H5ONa)=n(C6H5ONa)*Mr=0.05*116=5.8 g

ananj's picture

Hvala ti! :))