secer

goranspax's picture

Na kojoj temperaturi ce vodeni rastvor 1.00g secera C12H22O11, 100cm3 rastvor imati osmotski pritisak 66.4 kPa

milicaradenkovic's picture

p=c*R*T

p*V=n*R*T

n=m/Mr=1/342=0.002924 mol C12H22O11

T=p*V/n*R

T=66.4*10(3)*100*10(-6)/8.314*0.002924

T=273.137 C

goranspax's picture

A sta mi je ovo 10(3)*100*10(-6)? Zar tu ne bi trebala da mude zapremina u dm3 ili cm3?

goranspax's picture

A sta mi je ovo 10(3)*100*10(-6)? Zar tu ne bi trebala da mude zapremina u dm3 ili cm3?

milicaradenkovic's picture

Pretvaranje kPa u Pa i cm3 u m3 .