Kvantni brojevi

Da li neko može postupno da mi objasni kako se dolazi do rešenja u sledećem zadatku: Koliko najviše elektrona u atomu ima sledeće kvantne brojeve? n=4, l=3, ml=2

 

Hvala unapred :)

koliko je resenje?

Ja dobijam resenje 46.

Rešenje je 2 i nikako mi nije jasno kako to može biti. Da li ima veze sa spinskim kvantnim brojem u plusu i minusu?

Ove kvantne brojeve moze imati jedna orbitala f podnivoa cervrtog energetskog nivoa ,a svaka orbitala moze da primi dva elektrona

svaki elektron je odredjen kvantnim brojevima,i za ovu kombinaciju postoji samo jedan moguci odgovor i to je 2 elektrona i to jedan sa +1/2 spinskim kvantim brojem i jedan -1/2 spinskim kvantnim brojem