Oksidacioni broj

Gimnazijalka 1's picture

Koji oksidacioni broj ima azot u NH4NO3 ?

jovicjova657's picture

+5

JOVAN's picture

ja mislim da ima -3

NO3 grupa je naelektrisana -1

H je +1 a ima posto je H4 onda 4 x 1 pa je +4

4-1+X=0

3+X=0

x=-3

 

jovicjova657's picture

nije,ako hoces postupno NO3 je -1 a kiseonik je -2 a posto ima 3 kiseonika to je -6 pa je azot +5

NH4 je +1 a posto je H +1 a ima 4H onda je 4+ i azot je +5

jovicjova657's picture

ups greska je za ovo drugo, posto je NH4+ a posto je H +1 a ima 4H onda je N -3

pa je konacno resenje: prvi azot je -3 a drugi azot je +5

Gimnazijalka 1's picture

Hvala :D