Rastvor

Cvetic's picture

U rastvor koji sadrzi 3,7 grama kalcijum-hidroksida uvedeno je 2,64 grama CO2. Izracunati masu nastalog taloga kalcijum-karbonata.

Kako da radim ovde stehiometriju kad imam sa leve strane 2 podatka? Treba da se nadje neki visak ili?

JOVAN's picture

Ca(OH)2 + CO2 ----------------> CaCO3 + H2O

m(Ca(OH)2)=3.7g

m(CO2)=2.64g

n=m/M

n(Ca(OH)2)= 3.7 g /74g/mol                                                    M(Ca(OH)2)=74g/mol

n= 0.05mol

n(CO2)= 2.64g / 44g                                                               M(CO2)= 44g/mol

n(CO2)=0.06mol

n(CaCO3) = 1 x n(Ca(OH2))                                                      M(CaCO3)= 100 g/mol

n(CaCO3) 1 x 0.05mol

n= 0.05 mol

m(CaCO3)= n x M

m=0.05 mol x 100g/mol

m=5 g CaCO3

Friendsss's picture

moze li neko da objasni zasto koristimo n=0.05mol, a ne 0.06mol?

Dino98's picture

Na osnovu podataka iz zadatka izračuna se količina oba reaktanta ( i to su početne količine-one koje imamo na raspolaganju) : n(Ca(OH)2) = 0,05 mol i n(CO2) = 0,06 mol

Ali na osnovu jednačine reakcije (priporcijom) se izračunaju potrebne količine reaktanata : n(Ca(OH)2) = n(CO2)

Što znači da je kalcij hidroksid limitirajući reaktant (reakcija će teći dok se on ne istroši, tj. džaba što imamo 0,06 mol CO2, u reakciji će se istrošiti samo 0,05 mol CO2 (odnos 1:1), upravo zato što reakciju ograničava limitirajući reaktant, pa će ostati viška CO2 0,011 mol)

Uvijek se izračunavanje na osnovu hem. reakcije vrši preko limitirajućeg reaktanta.

Pozdrav

 

s0_k0's picture

Koliko ima izomernih 2,3 dimetilheksana?

1)2 2)4 3)6 4)8 5)10

Da li moze objasnjenje sta se trazi kad se kaze izmoernih(mislim na koji tip izomerije)

Hvala