Entalpija

Dejan555's picture

Izracunaj standardnu entalpiju sagorevanja butana C4H10 ako je standardna entelpija stvaranja butana _126.1 kJ/mol

jovicjova657's picture

za ovaj zadatak potrebni su i podaci  standarne etalpije stvaranja i CO2 i H2O.za O2 je nula

delta fH(CO2)= -393,5

delta fH(H2O)=-285,8

2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O

delta rH=8delta fH(CO2)+10delta fH(H2O)- 2delta fH(C4H10)= 8*(-393,5)+10*(-258,8)-2*(-126,1)=i izracunas

Dejan555's picture

da li na kraju treba da se podeli sa 2

jovicjova657's picture

da :)

Dejan555's picture

zbog čega se dijeli sa 2

jovicjova657's picture

zato sto u reakciji ucestvuju 2 molekula butana a treba nam samo za 1 koliko je