Neorganska hemija

Nikola Simic's picture

Koliko se dm3 amonijaka dobija, računato pri normalnim uslovima, kada u reakciju stupi 1 dm3 azota i 1 dm3 vodonika? Prinos u reakciji je 10%.

Resenje je 0,006 dm3.

jovicjova657's picture

ja dobijam resenje 0,0666dm3

Marija 96's picture

I jaa,na nekolika načina sam pokušala i uvijek ispadne 0,0666dm3

jovicjova657's picture

mozda je greska u resenju

Nikola Simic's picture

Moguce. Mozete li da napisete kako ste radili ?

jovicjova657's picture

prvo treba da vidimo sta nam je u visku u reakciji,da li je to azot ili vodonik

N2     +    3H2    =     2NH3

1dm3       x

22,4dm3   67,2 dm3

1: x = 22,4 : 67,2

x= 3 dm3 a mi u reakciji imamo samo 1 dm3 H2 pa nam je N2 u visku pa cemo koristiti zapreminu H2 jer on nije u visku,kako bi izracunali koliko nastaje NH3

N2     +    3H2    =     2NH3

                1dm3            x

                67,2              44,8dm3

1: x = 67,2 : 44,8

x=0,6666 dm3

e sad posto je prinos reakcije 10 % a ovo sto smo izracunali to nam je 100%

0,6666 : 100% = x : 10%

x= 0,0666 dm3