Masti

Mika Oficijalni Profil's picture

Izracunaj broj miligrama slobodne stearinske kisjeline u 1g masti, ako je za neutralizaciju 3,5g te masti utroseno 19,5cm3 rastvora KOH, koncentracije c=0,1mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zdatka?

Mika Oficijalni Profil's picture

U rješrnjima piše :157mg oleinske kiseline
Prvo mi nije jasno odakle sad tu oleinska kiselina kad se u zadatku traži stearinska. Možda je štamparska greška, ako neko može neka riješi

milicaradenkovic's picture

masti+3KOH--------------->3CH3(CH2)16COOK+ostatak

n(KOH)=c*V=0.0195*0.1=0.00195 mol

n(stearinske kiseline)=n(KOH)=0.00195 mol

m(stearinske kiseline)=n(stearinske kiseline)*Mr=0.00195*284=0.5538 g

0.5538 g--------------------3.5 g masti

x g-----------------------------1 g masti

x=0.5538*1/3.5=0.1582 g=158.2 mg verovatno su pogresili u resenju.

Mika Oficijalni Profil's picture

Odakle si zakljucila da je n(stearinske kiseline)=n(KOH) ?

Sve ostalo mi je jasno, zahvaljujem puno!

milicaradenkovic's picture

Iz jednacine.