Aromaticni ugljovodonici

Mika Oficijalni Profil's picture

 Pri sagorevanju 5.3g aromaticnog ugljovodonika iz homologog niza benzena oslobodilo se 8.96 dm3 gasa.Odrediti formulu tog jedinjenja I napisati imena izomera po nizu IUPAC-ovom nomenklaturom.

jovicjova657's picture

Aromat + O2 = CO2 + H2O

5,3g                 8,96dm3

x                     22,4dm3

5,3 : 8,96= x : 22,4

x=13,25g    

ovo smo racunali kad nastaje 1 CO2,a mi ne znamo koliko nastaje CO2

i sad ovu masu aromata 13,25 treba da pomnozimo sa nekim brojem da dobijemo neki celi broj(jer molekulska masa je obicno ceo broj) a to je ili 4 ili 8.ali ako pomnozimo sa 4 dobijemo 53 a to je mala masa jer samo benzen ima masu 78 pa mnozimo sa 8 i dobijemo molekulsku masu naseg aromata 13,25*8=106

106 podelimo sa masom ugljenika 12 = 8 i ostaje nam jos 10 vodonika pa je molekulska formula C8H10

a to moze biti: etilbenzen, 1,2-dimetil-benzen(o-ksilen), 1,3-dimetil-benzen(m-ksilen) i 1,4-dimetil-benzen(p-ksilen)

Mika Oficijalni Profil's picture

Hvala!