soli

goranspax's picture

Koji od navedenih hidroksida mogu da obrazuju bazne soli:Cu(OH)2; Ca(OH)2;LiOH; Al(OH)3; KOH ? Napisati moguce reakcije dobijanja baznih soli?

milicaradenkovic's picture

Svi oni koji imaju vise od jedne OH grupe. To su Cu(OH)2, Ca(OH)2, Al(OH)3.

2Cu(OH)2+H2SO4--------------->(CuOH)2SO4+2H2O. Ostale reakcije su ti iste.