soli

goranspax's picture

Kako reaguju (kiselo,bazno ili neutralno ) vodeni rastvori sledecih soli: Na2SO3;CaCl2;NaCN;NH4Br;AlI3

Marija 96's picture

Na2SO3-----> 2Na+ + SO32- +2HOH----> 2Na+ +2OH- + H2SO3 BAZNO REAGUJE

CaCl2--->neutralno ,jer je ovo so jake baze i jake kiseline

NaCN---> Na+ +CN-+HOH--->Na+ +OH- +HCN REAGUJE BAZNO

HN4Br----> NH4+ +Br - +HOH ---> NH3 + H+ + Br-   REAGUJE KISELO

AlI3---> Al3+ +3I- +3HOH--->Al(OH)3 + 3H+ +3I- REAUGUJE KISELO