Izomerija

Ana.'s picture

Koliko izomernih kiselina odgovara formuli C5H10O2?
Rješenje: 4. Ako je to tačno, zašto je tako? Ja mislim da ima 5 izomera.

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CH2CH2COOH pentanska kiselina

CH3CH(CH3)CH2COOH 3-metil butanska kiselina

CH3CH2CH(CH3)COOH 2-metil butanska kiselina

CH3C(CH3)2COOH 2.2-dimetil propanska kiselina

Marijax's picture

A šta je sa D i L oblikom 2-metil-butanske kiseline?

milicaradenkovic's picture

Jeste ima i D i L oblik i onda je ukupno 5.

Dunja50558589000's picture

A sta je sa 2 etil propanskom kis?