Estri

Ana.'s picture

Napiši estre molekulske formule C11H14O2 i daj im nazive.