Alkoholi

Cvetic's picture

Kolika je zapremina vodonika(svedeno na normalne uslove) koji se oslobodi kad se u 100 g cistog etanola doda 4,6 g elementarnog natrijuma?
1)224 cm3  2) 112 cm3  3) 2240 cm3  4) 1120 cm3  5) 4480 cm3

Tacan odgovor je pod 3.

Kako da uradim ovo, jer ne mogu da nadjem visak, tj. ispada da je kolicina n(alkohola)=2,1739..mola ?

 

milicaradenkovic's picture

2CH3CH2OH+2Na------------------>2CH3CH2ONa+H2

n=m/Mr=100/46=2.1739 mol

n(Na)=m/Mr=4.6/23=0.2 mol

u visku je alkohol pa su molovi vodonika

n(H2)=n(Na)/2=0.2/2=0.1 mol

V(H2)=n(H2)*Vm=0.1*22.4=2.24 dm3=2240 cm3 i resenje je pod 3.