DERIVATI KISELINA

Viktor Zmaj's picture

0,5 mola jednog od navedenih jedinjenja sadrzi 6x10 na 23 atoma azota. Koje je to jedinjenje?

sulfanilamid

pikrinska kiselina

histamin

holin

difenil-amin

milicaradenkovic's picture

U jedinjenju moras da imas 2 atoma azota .Napisi sve formule i tamo gde imas 2 atoma azota to je resenje.

0.5 mol--------------------6*10(23)

1 mol-------------------------x

x=6*10(23)*1/0.5=1.2*10(24) atoma azota i to je sulfamilamid