stepen disocijacije

hemicar666's picture

koliki je stepen disocijacije hipohloraste kiseline (HClO) u 0,2M rastvoru (Kd=5*10 na -8)
Rezultat je 5,0*10 na -4 ali mi treba postupak.
Unaprijed hvala.

jovicjova657's picture

K= alfa2*c/1-alfa

5*10-8=alfa2*0,2/1-alfa

5*10-8- 5*10-8*alfa=alfa2*0,2

0,2alfa2+ 5*10-8*alfa-5*10-8=0

i sad ovo je kvadratna jednacina kao sto je

ax2+ bx+c=0

a  x se izracunava iz formule  x = [ -b ± sqrt(b^2 - 4ac) ] / 2a

gde je b u nasoj jednacini 5*10-8, x je alfa, a je 0,2,c je -5*10-8

i kad se izracuna dobije se 5,0*10 na -4