zapremina

hemicar666's picture

Koliko cm3 20% otopine HCl gustine 1,1g/cm3 treba za pripremanje 1dm3 hloridne kiseline c=2mol/l. Rezultat treba da bude 331cm3.

Gimnazijalka 1's picture

V=n/c n=1dm3*2mol/dm3 n=2 mola
m=n*M(HCl) m=2*36,5 m=73g
73:20%=x:100%
x=365g
V=m/ro V= 365/1,1 V=331,8 cm3