reakcija kalijuma i natriuma sa vodom

Gimnazijalka 1's picture

Ako reaguje 2g kalijuma i 2g natrijuma sa vodom izdvojice s:

1) jednak broj mol-atoma gasa

2)natrijum ce izdvojiti 1,7 puta vise mol-molekula gasa

3)kalijum ce izdvojiti 1.7 puta vise mol-molekula gasa

4)jednak broj molekula gasa

5)natrijum ce izdvojiti 1.7 puta vise mol-atoma gasa

Odgovor je pod 2,moze li neko da mi objasni zasto je to odgovor i zasto ostali odgovori nisu tacni(najvise me buni zasto odgovor pod 5 nije tacan)?

Marija 96's picture

2Na+2H2O-->2 NaOH +H2

 n(Na)=2g/23g/mol=0,087mol

n(Na):n(H2)=2:1

n(H2)=n(Na)/2=0,0434mol

V(H2)1=Vm*n=0,0434mol*22,4=0,9739 dm3

2K+2H2O-->2KOH +H2

n(K)=2/39=0,051mol

n(K):n(H2)=2:1

n(H2)2=n(K)/2=0,051mol/2=0,025 mol

V(H2)2=0,025*22,4=0,574dm3

V(H2)1 /V(H2)2 =0,9739dm3/0,574dm3=1,7

Marija 96's picture

U pitanju je dvoatomni molekul vodonika (H2), a ne atom.

Gimnazijalka 1's picture

zasto moraju da se racunaju zapremine kad se taj odnos dobina i iz odnosa molova molekula a ako pomnozim sa dva opet je isto a to je odnos atoma,ne shvatam gde gresim?

Marija 96's picture

Ne moraju ,to sam ja na brzinu radila i učinjelo mi se da se trazi dm3.Ee ne znam ,mozda jer ne moze da se izdvoji vodonik kao atom ,vec uvijek u molekulskom stanju.

Dr Puncik's picture

Moze li neko molim vas da resi ove zadatke? Ne ispada mi tacno resenje. Ne snalazim se kada treba pomnoziti sa dva a kada ne pri izracunavanju br atoma kiseonika ili vodonika kada se radi o  boru ili vodi.

1. Koliko ima atoma kiseonika u 22,4ml vode? P 1g/ml resenje 6*1023

2. Sa koliko atoma bora se jedini 220mg bora pri gradjenju oksida? Resenje 1,8*1023

3. Koliko ima atoma vodonika u 11,2ml vode?  p1g/ml resenje 6*1020 

Hvala puno.