zadatak br 18.

Makbula Sabanadzovic's picture

Nitratna kiselina nastaje Rastvaranjem NO2 u vodi. Maseni udio kiseline je 10%. Masa rastvora je 600 grama. Izracunati koliko je grama NO2 potroseno i koliko je vode potroseno za to rastvaranje!

Makbula Sabanadzovic's picture

Treba mi pomoc ne mogu resiti zadatak

Shvatam da je NO2 acid i da je W=10%

Ali znaci li to da se resenje moze naci ovako?

0.1=600g/mrs

Molim vas,ako znate samo napisite eksplanaciju ili progresno svaki postupak