elektroliti

Gimnazijalka 1's picture

Zasto NH4NO2, CH3COONH4,CH3COOK nisu slabi elektroliti?

badatchem's picture

Jer su to soli.

Gimnazijalka 1's picture

Moze malo pojasnjenje koja jedinjenja su slabi elektroliti,koja su jaki i zasto soli nisu slabi elektroliti i mogu li one uopste da provode struju?

badatchem's picture

Evo sta moja knjiga kaze: Jaki elektroliti su rastvori svih soli, rastvori jakih kiselina i baza.

Soli su u vodenom rastvoru potpuno disocirane.