Zadatak iz analiticke hemije

Nenica92's picture

Da li moze mala pomoc. :D Ovako, zadatak mi glasi:

Neki uzorak sadrzi 18% Fe. Koliko grama uzorka treba odmeriti da masa taloga Fe2O3 nakon zarenja ne bi bila manja od 0,1500 g. Hvala puno, unapred!

buduci_student's picture

n(Fe2O3)=m/M

n=0,1500g/159,69g/mol

n(Fe2O3)=0,00094

Toliko molova ima i Fe2

n(Fe2)=m/M

m=n*M=0,00094*111,69=0,105g

ω(Fe)=m(Fe)/Σm1

m1=m(Fe)/ω(Fe)

m(uzorak)=0,105g/0,18

m(uzorak)=0,5834g

Rjesenje: Treba se uzeti najmanje 0,5834 grama uzorka da masa taloga ne bi bila manja od 0,1500g