Zadaci

ema123's picture

Kolika je relativna molekulska masa nekog gasa ako 0,982 dm3 tog gasa, na temperaturi 100oC i pritisku 98,63 kPa, ima masu 1g?

Može li mi neko objasniti kako se rješavaju zadaci ovog tipa i koje su formule? :/ Hvalaa

khaleesi999's picture

Ovdje ti je vazna formula pV=nRT

R je konstanta i iznosi 8.314 kPa dm3/mol K

V= 0.982 dm3

t = 100 C ---> T = 373 K (Moras pretvoriti u K )

p= 98.63 kPa

m=1g

__________________

pV = nRT

pV= m/M *RT

M= mRT/pV = 3101.122 / 96.85466 = 32 g/mol

ema123's picture

Hvala Vam punoo! :D