analiticka hemija

Tanja Djikic's picture

Nakon rastvaranja 0,158g nekog uzorka u destilovanoj vodi,sadržaj gvožđa je određen titracijom kalijum-permanganatom.Izračunati sadržaj gvožđa u uzorku ako je za titraciju utošeno 19,6cm3 rastvora kalijum-permanganata koncentracije 0,0195 mol/dm3

milicaradenkovic's picture

10FeSO4+2KMnO4+8H2SO4------------->5Fe2(SO4)3+K2SO4+2MnSO4+8H2O

Fe2+(-1e-)---------------->Fe3+/5

Mn7+(+5e-)--------------->Mn2+/1

n=c*V=0.0196*0.0195=0.000382272 mol

n(FeSO4)=10*n(KMnO4)/2=10*0.000382272/2=0.001911 mol

n(Fe)=n(FeSO4)=0.001911 mol

m(Fe)=n(Fe)*Mr=56*0.001911=0.107016 g

w(Fe)=m(Fe)/m(uzorka)=0.107016/0.158=0.6773=67.73 %