Stepen disocijacije

zerina's picture

Rastvor koji sadrži 7,45 g kalijum hlorida u 1dmvodenog rastvora izotoničan je sa rastvorom koji sadrži 32,8 g glukoze (Mr = 180) u jednom litru. Koliki je stepen disocijacije kalijum hlorida?

Unaprijed hvala.

milicaradenkovic's picture

b(KCl)*i=b(glukoze)

(n(KCl)/m(rastvaraca))*i=n(glukoze)/m(rastvaraca)

n(KCl)=m/Mr=7.45/74.5=0.1 mol

n(glukoze)=m/Mr=32.8/180=0.182 mol

m(rastvaraca)=m(vode)=ro*V=1000*1=1000 g

0.1*i=0.182

i=0.182/0.1=1.82

 

 

zerina's picture

Hvala :)