stehiometrija

anesa's picture

Izračunati količinu natrijevih i sulfatnih jona u 250g 5% natrijum sulfata,uz pretpostavku potpune disocijacije !

milicaradenkovic's picture

Na2SO4------------>2Na+ + SO42-

ms=mr*w=250*0.05=12.5 g

n=ms/Mr=12.5/142=0.088 mol

n(Na+)=2*n(Na2SO4)=2*0.088=0.176 mol

n(SO42-)=n(Na2SO4)=0.088 mol