STP

ema123's picture

Koja zapremina hidrogena, pri STP, se dobije kada 1g natrijuma ubacimo u vodu?

JOVAN's picture

2Na + 2H2O --------> 2NaOH + H2

 

2molNa--------------->1molH2                                        M(Na)=23g/mol x 2 = 46g/mol

1g--------------------->Xdm3                                              1mol=22.4 dm3/mol

 

46g------------------------->22.4dm3

1g------------------------>Xdm3

X= 1g x 22.4dm3 / 46g

X=22.4 dm3 / 46

X=0.486 dm3 H2

ema123's picture

Hvala.