stehiometrija

anesa's picture

Izracunati molalitet vodenog rastvora koji se dobio rastvaranjem 10 g barijum hlorida u 90 cm^3 vode. gustina vode je 1 g/cm^3

milicaradenkovic's picture

b=n/m(rastvaraca)

m(rastvaraca)=m(vode)=ro*V=90*1=90 g=0.09 kg

n(BaCl2)=m/Mr=10/208=0.04808 mol

b=0.04808/0.09=0.534 mol/kg BaCl2