Stepen disocijacije

leptir296's picture

koliki je stepen disocijacije u 0,01 mol/l vodenom rastvoru nekog elektrolita ako je disosovalo 6,023 * 1020 njegovih molekula. Rezultat je 0,1.

 
milicaradenkovic's picture

1 mol--------------------6.023*10(23)

0.01 mol---------------------x

x=0.01*6.023*10(23)/1=6.023*10(21) molekula

alfa=Ndisosovalo/N

alfa=6.023*10(20)/6.023*10(21)=0.1