Brom

teodoris15's picture

Koliko se molekula broma nalazi u 1 mg Br ako je Ar(Br)= 80 g/mol?

milicaradenkovic's picture

Br

n=m/Mr=1*10(-3)/80=0.0000125 mol

n(Br2)=2*n(Br)=2*0.0000125=0.000025 mol

N(Br2)=n(Br2)*Na=0.000025*6*10(23)=1.5*10(19)