Stehiometrija

Mery335's picture

Koliko L NO , računato pri standardnim uslovima , nastaje potpunim sagorijevanjem 0,2 mola amonijaka? 

a) 11,2 b)448 c)2,24 d)22,4 e)4,48

Marija 96's picture

4NH3+5O2--->4NO+6H2O

n(NH3)=0,2mol

n(NH3):n(NO)=4:4 =1:1

n(NO)=0,2mol

V(NO)=Vm*n=22,4dm*/mol *0,2mol=4,48dm3

odgovor je pod e

Mery335's picture

Hvala !