Stehiometrija

Dr.Ninja's picture

Kolicina hlora od 2240 ml, racunato pri standardnim uslovima, se jedini sa brojem atoma vodonika koji iznosi...?

buduci_student's picture

H2+Cl2-->2HCl

n=V/Vm

n=0,0024 m3/0,024 mold/m^3= 0,1mol

n=N/Na

N=n*Na= 0,1 mol* 6,023 * 10^23 1/mol= 6,023* 10^22 atoma

Broj molova vodonika i hlora je ekvivalentan 0,1=0,1

buduci_student's picture

Imas li resenje zadatka?

Martina A.'s picture

ispravka zadatka
kemijska jednadzba za dobivanje HCla glasi
2H+Cl2---->2HCl
n=V/Vm
dobije se 0.1 mol 
i onda proporcijom n(Cl2):n(H)=1:2
dobije se 0.2 mola Cl2
i onda dalje ide samo uvrstavanje N=n*NA  pa se dobije 12,046*1022 
napomena 0,2 se raspise kao 2*10-1