Sagorijevanje metana

Dr.Ninja's picture

Koliko je L vazduha potrebno za potpuno sagorijevanje 2 mola metana, ako je procenat kiseonika u vazduhu 21%

buduci_student's picture

Metan je CH4

21%=m(O2)/m(vazduha)

n=m/M⇒m=n*M=2*16=32g

..........

M(vazdha)=29 g/mol............

 

buduci_student's picture

CH4 + 2O2 = CO2 + H2O

lukaa's picture

Koliko atoma joda sadrzi ona kolicina joda koja je nastala reakcijom 112ml hlora (normalni uslovi) sa odgovarajucom kolicinom kalijum-jodidna?

 

 

buduci_student's picture

CH4+2O2-->CO2+ 2H2O

n(CH4):n(O2)=1:2

n(O2)=2*2mola CH4

V/Vm=4mola

V=4*22,4=89,6l

89,6 l:100=x:21

x=21*89.6/100=18,8 l