Cink

hemicarr's picture

 Napisi formule i jednacine disocijacije za sledeca jedinjenja:
a) cink-hidroksidhlorid
b) natrijum-tetracijanocinkat(II)
v) cink-hidroksidhlorid

milicaradenkovic's picture

a) Zn(OH)Cl------------------>Zn2+ + OH- + Cl-

b) Na2(Zn(CN)4)---------------->2Na+ + (Zn(CN)4)2-

v) ista formula kao i pod a.