Rastvor

amnak0504's picture

Izračunati kolicinsku koncentraciju vodenog rastvora koji se dobio rastvaranjem 10g barijum nitrata u 100 cm3 rastvora

buduci_student's picture

mr=mrs+mvode

mr=m(Ba(NO3)2)+m vode

n=10g/261.336 g/mol

n=0,038mol barijum nitrata se rastvori u vodi

........Mozes li mi samo rec koje je resenje

 

Marija 96's picture

Ja mislim da je formula za kolicisku koncentraciju,c= n/V

c=0,038mol/0,1dm3 =0,38mol/dm3

Nijesam sigurna.

yovannah's picture

c = ?
c = n/V
m(Ba(NO3)2) = 10g
V = 100cm3 = 0,1dm3


n = ?
n = m/M
M(Ba(NO3)2) = 261,33 g/mol
n = 0,038 mol
c = 0,38 mol/dm3
 

buduci_student's picture

Pa to smo prakticno vec uradili :D

yovannah's picture

Nisam videla, izvinjavam se :D