Soli

marko.basket's picture

Ako moze neko molim Vas, da mi objasni pisanje soli.Znam sa laganim kao  npr. NaCl

kiseli kalcijum-sulfit
fosfor-pentoksid
sekundarni aluminijum-fosfat
amonijum-acetat
bazni-magnezijum nitrat
 
Marija 96's picture

 Kisele soli u svom molekulu sadrze H atom (jedan ili vise njih).

Inace kisele soli mogu biti samo u reakciji sa diprotonskom ili vise protonskom kiselinom. U ovom slucaju imamo sulfitnu koja je diprotonska.  

prilikom disocijacije H2SO3--> H+ +HSO3 vidimo da  su hidrogensulfiti -1 naelektrisani.

pa je formula Ca(HSO3)2 

Fosfor-pentoksid ili fosfor(V)-oksid je P4O10 (neđe se može naći i formula P2O5)

Soli fosforne kiseline, H3PO4. Mogu biti primarni, kad je jedan vodonikov atom zamjenjen metalo, npr. primarni kalijum-fosfat, KH2PO4; sekundarni, kad su dva vodonikova toma zamjenjena metalom, npr. sekundarni natrijum-fosfat, Na2HPO4, i tercijarni, kad su sva tri vodonika zamjenjena metalom, npr. teercijarni natrijum-fosfat, Na3PO4.

tako da ce sekundarni aluminijum-fosfat biti Al2(HPO4)3

Amonijum acetat CH3COONH4

bazne soli su soli dihidroksidne ili vise hidroksidne baze . Mg(OH)2 ---> MgOH+ +OH-

MgOHNO3 je bazni-magnezijum nitrat