rastvori

Gimnazijalka 1's picture

Ako se pomesaju rastvori koji sadrze 0,1 mol H3PO4 i 0,15 mol NaOH,u nastalom rastvoru nalazi se:
1. 0,1 mol NaH2PO4 i 0,05 mol NaOH
2. 0,1 mol Na2HPO4
3. 0,05 mol Na3PO4
4. 0,05 mol NaH2PO4 i 0.05 mol Na2HPO4

buduci_student's picture

 

H3PO4(aq) + NaOH(aq) = NaH2PO4(aq) + H2O(l)

Resenje pod 2. ja mislim

 

Gimnazijalka 1's picture

Ne, resenje bi trebalo da je pod 4 :)

buduci_student's picture

4. 0,05 mol NaH2PO4 i 0.15 mol Na2HPO4 *

buduci_student's picture

Jedino tako moze

Gimnazijalka 1's picture

ovako kao sto sam napisala pise na testu  :)

buduci_student's picture

2H3PO4(aq) + NaOH(aq) = NaH2PO4(aq) + 2H2O(l)

2mol H3PO4 --->1 mol NaH2PO4

0,1 mol H3PO4--->x mol Nah2PO4

x=0,05 mol NaH2Po4

-------------------

buduci_student's picture

NaOH---->NaH2PO4

6g--------->18g

1          :     3

0,15mol------x mol

x= 0,05 mol  posto 6g NaOH mora da da 6 g NAH2PO4

Gimnazijalka 1's picture

Ima li neki drugi nacin da se ovo resi i moze li neko da mi napise reakciju za svaki primer i obrazlozenje zasto nije tacna i zasto ova poslednja jeste?

buduci_student's picture

2H3PO4(aq) + NaOH(aq) = NaH2PO4(aq) + 2H2O(l) resenje je pod d) jer je i hemijska jednacina tacna i ovaj zadatak se mora resiti na ovakav nacin:

2H3PO4(aq) + NaOH(aq) = NaH2PO4(aq) + 2H2O(l)

2mol H3PO4 --->1 mol NaH2PO4

0,1 mol H3PO4--->x mol Nah2PO4

x=0,05 mol NaH2PO4

-------------------

M(NaH2PO4)=120

m=n*M=0,05*120=6g

M(NaOH)= 40

m=n*M=0,15*40=6g

-------------------------

1 mol NaOH-----> 1 mol NaH2PO4

------------------------------------------

0,15 mol NaOH-------> 0,05 mol NaH2PO4

6g NaOH-----------> 6 g NAH2PO4

Oni u ovom slucaju reaguju u odnosu 1:3 , pa je i zbog toga resenje 0,05 mol.

Znaci svako od reaktanata daje po 0,05 mol NaH2PO4

H3PO4---->0,05 mol NaH2PO4

NaOH------->0,05 mol NaH2PO4

Zasto resenje pod a) nije tacno. Jer u ovom slucaju reaguju kiselina i baza i dalju neutralnu so i vodu. Akko bi uzeli u obzir da je resenje pod a) onda bi vazilo da kiselina i baza u reakciji daju neutralnu so i bazu sto nije tacno.

Zasto pod b) nije tacno zato sto su tu dva reaktanata da bi se to predstavilo na pravilan nacin , mora se staviti do znanja koliko daje prvi reaktant(kiselina) a koliko drugi(baza) iako su ekvivalentni

Zasto pod 3) nije tacno jer kad bismo postavili reakciju reaktanti ne bi dali neutralnu so jer je nemoguce ako je Na3PO4.