Sagorevanje metana

medica's picture

Koliko je L vazduha, racunato pri standardnim uslovima, potrebno za potpuno sagorevanje 2 mola metana, ako je procenat kiseonika u vazduhu 21% .
Resenje je 426,6

buduci_student's picture

---------pisemo formulu

CH4+ 2O2------> CO2 + 2H2O

1 mol CH4: 2 mol O2

2 mol CH4 ; x mol O2

x= 4 mol O2

n=m/M---> m= n*M= 4 mol *32 =128g mol

w=m(O2)/masa vazduha

masa vazduha= 128 /0,21= 609,52 g

Molarna masa vazduha je 29 g/mol

n= 609,53/29=21 mol Vazduha

n=V/Vm

V=n*vm= 470,4