Sagorevanje butana

Dr.Ninja's picture

Koliko molova n butana sagorijevanjem daje 2 mola vodene pare.. Rjesenje je 0.4 a ja dobijem 0.5

buduci_student's picture

2C4H10 + 13O2----> 8CO2 + 10H2O

2 molova C4H10-----> 10 molova H2O

x molova                  ;  2 molova

x=4/10=0,4 n-butana

Nadam se da si shvatio.

Tare's picture

Kolkko bi vodene pare nastalo potpunim sagorijevanjem 1 mola butana