Redukcija nitro-benzena

Dr.Ninja's picture

Redukcijom jednog mola nitro-benzena dobiveno je 74.4 g anilina. Koliki je prinos reakcije u % ako je atomska masa za azot 14? Rjesenje je 80

buduci_student's picture

C6H5NO2 + 3 H2 → C6H5NH2 + 2 H2O

n(C6H5NH2)=m/M=74.4/93.1=0.8 mol

1 mol C6H5NO2-----> 1 mol C6H5NH2

0,8 mol C6H5NO2-------->0,8 mol C6H5NH2

prios reakcije=(74,4/93,1) * 100 =80%