Formula spoja

dejanbr1's picture

Računskim putem izvesti formulu spoja sastavljenog iz 52,2  % C, 34,8 % O, a ostatak otpada na H, ako 23, 0 g tog spoja sadrži 3.* 10 na 23 molek.

Moze li zadatak ovako da se resi?

Preko empirijske formule:

52.2/12=4.35(C)

34.8/16=2.175 (O)

13/1=13 (H)

4.35:2.175:13 /2.175

2:1:13

i zar to nije C2H13O

A na ovom sajtu isti zadatak je postavljen i drugacije je resenje koje mi nije jasno.

Ali ovaj postupak je dobar. Ne razumem gde je greska.

milicaradenkovic's picture

Kada si dobio molove C, O i H onda si trebao samo da ih podelis sa 2.175 i dobijes 

n(C):n(O):n(H)=2:1:6 i formula je C2H6O i to je etanol.

buduci_student's picture

Prije svega nisi zadatak tacno uradio,sama ideja ti je donekle tacna ali slijedi ovako:

52.2/12=4.35(C)                          n(c)=4.35/2.175=2

34.8/16=2.175 (O)                       n(O)=2.175/2.175=1

13/1=13 (H)                                 n(H)=13/2.175=6

Postavi se empirijska formula: C2H6O

m(C2H6O)=23,0g

N=3 *1023molekula

n=N/Na=3 *1023/6 * 1023=0,5 mol

n=m/M

Slijedi da je

M=m/n=23/0,5=46 g/mol

M=2*Ar(c) + 6*Ar(H) + 1*Ar (O)= 46 g/mol

Konacna formula: C2H6O (etanol)

 

dejanbr1's picture

Moja je gresk, jer nisam 13 podelio sa 2.175 i onda bi se ovo dobilo.

buduci_student's picture

:D Nadam se da ti je sad sve u potpunosti jasno