Stereoizomeri

look's picture

Koliko imaju stereoizomera poluacetalni oblik glukoze, fruktoze i dezoksiriboze. Znam da je formula za stereoizomere 2^n ali kako se ona upotrebljava u ovim slucajevima?

milicaradenkovic's picture

Trazis za svako jedinjenje koliko ima hiralnih C atoma i na osnovu formule 2n dobices koliko stereoizomera ima svako jedinjenje.