Analitička hemija

hemicar_007's picture

Odmereno je 25 cmrastvora gvožđe(|||)-sulfata i titrovano je rastvorom kompleksona ||| uz sulfosalicilnu kiselinu kao indikator. Izračunati masu gvožđe(|||)-sulfata u analiziranom uzorku ako je za titraciju utrošeno 25.2 cm3 rastvora kompleksona |||, koncentracije 0.22 mol dm-3

JOVAN's picture

V1=25 cm3

V2=25.2 cm3

C2=0.22 mol/dm3

V1 x C1= V2 x V2

C1= V2 x C2 / V1

C1= 25.2cm3 x 0.22 mol/dm3 / 25 cm3

C=0.2217 mol/dm3

n=C x V

n= 0.2217 mol/dm3 x 25 x 10 na -3 cm3

n=0.005 mol

ms=n x Mr

ms=0.005 mol x 400 g/mol

ms=2g

valjda ovako

 

JOVAN's picture

ae neka jos neko proveri da li ide ovako ili drugacije,jedinno oko odnosa mozda sam pogresio al neverujem posto K3 uvek reaguje u odnosu 1 prema 1