Nernstova jednačina

mlata's picture

Galvanski element je konstruisan tako da za svoj rad koristi reakciju:

2Hg+22(aq) + O2(g) +  4 H +(aq)     -> 4Hg2+(aq) + 2H2O(l)

Izračunati EMS ovog galvanskog elementa u slučaju kada [Hg22+] = 2,50 mol/dm3, [Hg2+] = 0,01 mol/dm3;

PO2  = 360 mmHg, pH vrednost u katondom poluelementu iznosi 4.

 
buduci_student's picture

Imas li resenje?

mlata's picture

Piše da je 0,20 V

buduci_student's picture

Hg---->Hg2+ + 2e-

Eoks/red=Eooks/red +[RT/nF]ln(aMn+)

Kada to sve sredis dobijas

E=Eo+ [0,059/n]log c(Hgoks)/( Hgred)

c(Hgoks)/c(Hgred)=2,50/0,01=2500

n=1

Eo=0

E=0,059* log(2500)

E=0,059*3,4

E=0,2006 V

mlata's picture

Hvala ti!

Ali 2,50/0,01 = 250, pa se dobija 0,14.

buduci_student's picture

PO2  = 360 mmHg, pH vrednost u katondom poluelementu iznosi 4???????????????????

P -podrazumeva pritisak?

mlata's picture

Da, pritisak kiseonika, meni je nejasno kako da iskoristim te podatke...

buduci_student's picture

Znaci kada konvertujemo pritisak u mmHg dobijamo da je pritisak kiseonika p=48 KPa, dok je koncentracija katodnog poluelementa 10-4mol/dm3

pV=nRT

n=pV/RT

n=48000*0,01/8,314*273,15

n=0,21145

Hg---->Hg2+ + 2e-

Eoks/red=Eooks/red -[RT/nF]ln(aMn+)

Kada to sve sredis dobijas

E=Eo-[0,059/n]log c(Hgoks)/( Hgred)

E=0,854-[0,059/0,211453]log250

E=0,854-0,668=0,186V

milicaradenkovic's picture

Da li neko zna drugaciji nacin da uradi zadatak jer ne vidim gde je upotrebljeno u zadatku pH?

buduci_student's picture

Ja mislim da je tacan zadatak