Amini

Jaffa6's picture

Koji od navedenih amina u reakciji sa nitritnom kiselinom daje odgovarajuci N-nitrozoamin?

1) butil-amin

2) 2-butanamin

3) terc-butil-amin

4) anilin

5) dibutil-amin

U resenju pise da je odgovor pod 2)  . Da li je to sigurno tacno ? :D

buduci_student's picture

Da.

Jaffa6's picture

Moze onda objasnjenje? Ja sam nasla da nitrozoamine daju sekundarni amini, kao sto je dibutil-amin, sa nitritnim kiselinama pa mi zato nije jasno.

kaca_s's picture

1° amini reaguju sa HNO2 dajuci nestabilna nitrozo jedinjenja, 2° amini reaguju isto sa HNO2 ali daju stabilna jedinjenja, 3° uopste ne reaguju sa HNO2

Maid Rondić's picture

Tercijarni reaguju i daju so!

kaca_s's picture

E, sad meni malo nije jasno koje je to jedinjenje N nitrozo amin, jer zar ne bi trebalo da bude npr: dimetil amin ili slicno, jer N nitrozo je neodredjeno :/