PH rastvora

12345's picture

U mernom sudu od 100 cm3 pomesano je 50 cm3 rastvora perhlorne kiseline koncentracije 0,15 mol/dm3 sa 15 cm3 rastvora NaOH masene koncentracije 11,9992 g/dm3 i rastvor dopunjen do merne crte. Izracunati pH vrednost dobijenog rastvora?

buduci_student's picture

Imas li resenje

12345's picture

1,52

buduci_student's picture

c(HCLO4)=n/V

n=c*V=0,15*0,05=0,0075 mol

ro=m/V

m(NaOH)=11,9992*0,015=0,179988

n(NaOH)=m/M=0,179988/40=0,0045mol

Kao sto i sam znas ph=-log(H)

Sada primecujes ako oduzmes 0,0075 (kol. sups. HClO4) i 0,0045 (NaOH) dobices 0,003 mola rastvora

c=n/V=0,003/0,1=0,03

pH=-log[H]=1,52

12345's picture

Hvala

buduci_student's picture

Nista