Rastvori

Srdjan95's picture

Izracunati masu cvrstog kalcijum-oksida koju treba dodati u 200cm3 rastvora HCl cija je pH vrednost 1,00,da bi se dobio rastvor cija je pH vrednost 2,00.Zapremina rastvora se ne menja dodatkom kalcijum-oksida a disocijacija HCl je potpuna. 

Ako neko zna,bicu zahvalan

buduci_student's picture

Imas li resenje zadatka,rezultat?

 

Srdjan95's picture

m=0,504g

buduci_student's picture

Mozda je neka greska u zbirci

buduci_student's picture

pH(HCl)=1,00,antilogaritmovanjem dobijamo

c[HCl]=10-1=0,1 mol

m(CaO)=? -->pH rastvora=2,00

V(HCl)=200cm3

V=const.

ako je pH ukupnog rastvora jednak 2 ,onda je koncentracija H+ jona u rastvoru jednaka 0,01 mol

CaO + 2HCl--->CaCl2 + 2H2O

n(CaO)=0,1-0,01=0,09

n=m/M

m=5,04

Srdjan95's picture

HVALA

buduci_student's picture

Sigurno neka greska u zbirci

buduci_student's picture

Nista :D

Srdjan95's picture

ma da

buduci_student's picture

Moj nacin je tacan

Srdjan95's picture

Ne sumnjam :D